standard

Stretch – underkropp

Dessa stretchövningar är bra att göra efter avslutat träningspass, promenad eller liknande när du är varm i kroppen. Ta det försiktigt under stretchandet eftersom hormonet relaxin som mjukar upp leder ökar under graviditeten och du vill inte översträcka musklerna. Vet du med dig att du är överrörlig, ta det ännu mer försiktigt. 

Håll varje stretch i cirka 20-30 sekunder. Är du stel i en särskild muskel, stretcha den längre.

Lycka till!

stretch_framsida_lar
STRETCH – framsida lår (m. quadriceps femoris)
Håll i dig i ett träd, en stol eller liknanade. Plocka upp ett ben och håll i vristen. Pressa höften framåt och försök få båda låren bredvid varandra.

stretch_vad
STRETCH – vadmuskeln (m. gastrocnemius och m. soleus)
Ta ett stort kliv bakåt med det ben du vill stretcha. Tryck ner hälen i marken och luta dig framåt med kroppen. Känn stretchen över den bakre vaden.

stretch_hamstring
STRETCH – baksida lår (hamstring)
Ställ dig på knä och sätt fram det ben du vill stretcha. Ha en lätt böjning i knäleden och kom lite bakåt med tyngden. Tänk dig att du försöker få så långt avstånd mellan tårna och rumpan som möjligt.

stretch_rumpa
STRETCH – sätet (m. gluteus maximus)
Sätt dig på en matta och placera en fot i golvet samt låt det andra benet ligga på låret precis ovanför knäet. Flytta dig så nära foten i golvet som möjligt. Ha händerna i golvet bakom dig och tryck dig framåt.

STRETCH – höftböjare (m. iliopsoas)

Foto: Sara Arnald